มิตรไพบูลย์

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT.

ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เรา

-USE สินค้าของเราผลิตจาก POLYMERS เช่น POLYETHYLENE และ POLYPROPYLENE ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด THERMOPLASTICS เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการทำลัง และถังขยะต่างๆ ที่ใช้ได้หลายปี การใช้บรรจุภัณฑ์และลังที่หมุนเวียนได้ เป็นการช่วยรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ให้เราช่วยท่านในการรักษาทรัพยากรโดยการหมุนเวียนการใช้วัสดุเหล่านี้

-RE-USE สินค้าที่ชำรุดหรือแตกหักไม่ควรทิ้ง POLYMERS ที่เราใช้ประโยชน์ สามารถนำกลับมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้หลายครั้ง ลังต่างๆที่ทำมาจากTHERMOPLASTIC สามารถคืนชีวิตใหม่ในรูปของพาเลทหรือกระถางในสวน โมเลกุลของพลาสติกจะไม่ถูกทำลายจนกระทั่งมีการ RECYCLE หลายครั้ง อย่างไรก็ตามพลาสติกเหล่านี้สามารถให้คุณค่าต่อเรา ในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงาน พลาสติกเหล่านี้สามารถให้พลังงานเทียบเท่าเชื้อเพลิงทั่วไป แต่การเผาไหม้จะสมบูรณ์กว่า คือจะเหลือเพียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

-RECYCLE คุณภาพสูงสุดของการนำวัตถุดิบมา RECYCLE จะได้รับการประทับตรา หมุนเวียน สัญญลักษณ์พิเศษบนตัวสินค้า เป็นการระบุของ POLYMER ที่ใช้แล้วสัญญลักษณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกควบคุมเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถ Recycle ได้ บริษัท มิตรไพบูลย์อุตสาหกรรม จำกัด รับผิดชอบต่อพลาสติกที่ผลิตขึ้น ด้วยการช่วยลูกค้าทำลายพลาสติกที่ใช้งานแล้ว

นโยบายด้านการขาย-การกระจายสินค้าและการบริการหลักคือ"สินค้าดี มีมาตรฐาน บริการไว ประทับใจ เมื่อใช้เรา" สำนักงาน/คลังสินค้า:185 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เปิดบริการเวลา 06.00-18.00 น.ทุกวัน โทรศัพท์. 08-1818-8540 สำนักงาน:โทรศัพท์ 0-3429-7608-9 โทรสาร 0-3429-7522